Free Walking Sightseeing Tour #3 in Oslo, Norway

Legend

Churches & Art
Nature
Water & Wind
Historical
Heritage & Space
Tourism
Paid Tours & Activities

Tour Facts

Number of sights 11 sights
Distance 4.9 km
Ascend 99 m
Descend 67 m

Explore Oslo in Norway with this free self-guided walking tour. The map shows the route of the tour. Below is a list of attractions, including their details.

Activities in OsloIndividual Sights in Oslo

Sight 1: Madserud gård

Show sight on map
Madserud gård

Madserud gård er et tidligere gårdsanlegg vest i Oslo kommune. Gården var opprinnelig en husmannsplass under Søndre Skøyen og fikk navn etter en mann kalt Mads, far til Niels Madsen, som en gang bodde der. Fra 1812 tilhørte plassen kjøpmann Jacob Erasmus Dybwad, som også eide Fredriksberg på sørsiden av Frognerelva. Midtpartiet av våningshuset er muligens reist en gang i perioden 1852-74 av grosserer Stener Rosenberg, i senklassisistisk stil med innslag av nyrenessanse. Senere eier var kommandørkaptein Fredrik Georg Wilhelm Sverdrup, som i 1890 forlenget huset med en innebygget glassveranda mot øst. Fra 1903 var gården eiet av Harald Løvenskiold. I 1913 bygde han på huset mot vest, slik at det ble symmetrisk, og tilføyde søylepartiet på langsiden mot sør. Arkitekten for dette var Herman Backer. Dermed fikk huset den form det har i dag.

Wikipedia: Madserud gård (NO)

959 meters / 12 minutes

Sight 2: Livshjulet

Show sight on map
LivshjuletJean-Pierre Dalbéra from Paris, France / CC BY 2.0

"Life wheel" is a sculpture by Gustav Vigeland in the Vigeland facility in the Frogner Park in Oslo. The sculpture was modeled in 1933-1934 and erected in 1949. It depicts a rotating wreath of women, men and children and ends the 850 meter long main axis in the plant in the west. The life wheel is a symbol of, among other things, the perishable earth life and eternity.

Wikipedia: Livshjulet (Gustav Vigeland) (NO)

185 meters / 2 minutes

Sight 3: The Monolith

Show sight on mapBook Ticket*

«Monolitten» er en 17 meter høy steinsøyle hugget ut av en steinbauta som inngår i Vigelandsanlegget i Frognerparken i Oslo. Den er plassert på «Monolittplatået» på høyden Tørtberg. Steinblokken ble tatt ut av ingeniør Anders Beer ved steinbruddet ved Hov ved Iddefjorden i 1922, og siden fraktet til Oslo på en lekter. Den ble ferdigstilt av Gustav Vigelands steinhuggerassistenter, svensken Nils Jönsson, dansken Karl Kjær, og nordmannen Ivar Broe i 1943. Søylen, som består av 121 figurer, står på Vigelandsanleggets og Frognerparkens høyeste punkt og er 17 meter høy. Den monumentale skulpturen er omgitt av en sirkeltrapp med 36 figurgrupper av granitt anbrakt som rader oppover trappen. Monolittplatået omkranses av en lav balustrade av granitt med åtte dobbeltporter av smijern. Navnet antyder at skulpturen er hugget av en eneste granittblokk.

Wikipedia: Monolitten (NO)

161 meters / 2 minutes

Sight 4: Sculpture park

Show sight on mapBook Ticket*
Sculpture park Arnonb16 / CC BY-SA 3.0

«Fontenen» er en fontene modellert som en monumental skulpturgruppe i bronse av Gustav Vigeland og plassert som en av hovedenhetene langs hovedaksen i Vigelandsanlegget i Frognerparken i Oslo.

Wikipedia: Fontenen i Vigelandsanlegget (NO), Url

64 meters / 1 minutes

Sight 5: Frogner Park

Show sight on map

Frogner Park is a public park in the central West End borough of Frogner in Oslo, Norway. The park is historically part of Frogner Manor and is Oslo's largest park, open to the public at all times. It includes the manor house which is the seat of Oslo Museum, the nearby Henriette Wegner Pavilion, the Vigeland installation of sculptures created by sculptor Gustav Vigeland, Frogner Baths, Frogner stadion, Frognerparken Café, the restaurant Herregårdskroen and the largest collection of roses in the country with 14,000 plants of 150 species. Frogner Park is the most visited tourist attraction in Norway.

Wikipedia: Frogner Park (EN)

135 meters / 2 minutes

Sight 6: Sinnataggen

Show sight on map
Sinnataggen

«Sinnataggen» er en skulptur i Vigelandsanlegget i Frognerparken i Oslo. Den forestiller en liten, sint gutt og regnes som Gustav Vigelands mest kjente skulptur. «Sinnataggen», som er støpt i bronse, ble sannsynligvis modellert i 1928 og montert som én av 58 skulpturer på «Broen» i skulpturparken i 1940.

Wikipedia: Sinnataggen (NO)

405 meters / 5 minutes

Sight 7: Oslo City Museum

Show sight on map

Oslo City Museum is a department of Oslo Museum in Oslo, Norway since 2006. The museum is located at Frogner Manor in Frogner Park (Frognerparken).

Wikipedia: Oslo City Museum (EN)

609 meters / 7 minutes

Sight 8: Sonja Henie

Show sight on map
Sonja Henie

Sonja Henie was a Norwegian figure skater and film star. She was a three-time Olympic champion in women's singles, a ten-time World champion (1927–1936) and a six-time European champion (1931–1936). Henie has won more Olympic and World titles than any other ladies' figure skater. She is one of only two skaters to defend a ladies' singles Olympic title, the other being Katarina Witt, and her six European titles have only been matched by Witt.

Wikipedia: Sonja Henie (EN)

356 meters / 4 minutes

Sight 9: Amaldus Nielsens plass

Show sight on map

Amaldus Nielsens plass er en plass med park og markedsplass på Frogner i Oslo.

Wikipedia: Amaldus Nielsens plass (Vestkanttorvet) (NO)

269 meters / 3 minutes

Sight 10: Christian Lous Lange

Show sight on map
Christian Lous Lange

Christian Lous Lange was a Norwegian historian, teacher, and political scientist. He was one of the world's foremost exponents of the theory and practice of internationalism.

Wikipedia: Christian Lous Lange (EN)

1777 meters / 21 minutes

Sight 11: Idioten

Show sight on map

Idioten er et parkmessig friområde på Valleløkken, nær Adamstuen nord i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Wikipedia: Idioten (NO)

Share

Spread the word! Share this page with your friends and family.

Disclaimer Please be aware of your surroundings and do not enter private property. We are not liable for any damages that occur during the tours.

GPX-Download For navigation apps and GPS devices you can download the tour as a GPX file.