Free Walking Sightseeing Tours in Hanoi, Vietnam

Want a guided Free Walking Tour?

Here you can book guided Free Walking Tours in Hanoi:

Guided Free Walking Tours on GuruWalk*

Looking for a guided Sightseeing Tour?

Here you can book guided Sightseeing Tours and other activities in Hanoi:

Guided Sightseeing Tours on Viator*

Here you can find an overview of free self-guided walking sightseeing tours in Hanoi, Vietnam. Click on a marker on the map to get started and view details about the tour. Underneath is an overview of the sightseeing tours with the names of the sights per tour. A total of 4 tours are available in Hanoi, Vietnam.

List of cities in Vietnam Individual sights in Hanoi

Tour 1

Show tour on map
Number of sights8 sights
Distance 3.9 km
Ascend 57 m
Descend 60 m

 • Nhà tù Hỏa Lò
 • Nhà thờ Lớn
 • Tháp Rùa
 • Cầu Thê Húc
 • Đền Ngọc Sơn
 • Nhà Hát Lớn
 • Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Details for Tour 1 in Hanoi

Tour 2

Show tour on map
Number of sights8 sights
Distance 4.7 km
Ascend 41 m
Descend 39 m

 • Văn Miếu - Quốc Tử Giám
 • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
 • Cột cờ Hà Nội
 • Công viên Lê Nin
 • Di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu
 • Đền Bạch Mã
 • Nhà 48 phố Hàng Ngang
Details for Tour 2 in Hanoi

Tour 3

Show tour on map
Number of sights9 sights
Distance 7.0 km
Ascend 97 m
Descend 101 m

 • Đền Bạch Mã
 • Di Tích Khảo Cổ Học 18 Hoàng Diệu
 • Chùa Một Cột
 • Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Phủ Chủ Tịch
 • Quảng trường Ba Đình
 • Đền Quán Thánh
 • Vườn bách thảo Hà Nội
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh
Details for Tour 3 in Hanoi

Tour 4

Show tour on map
Number of sights5 sights
Distance 10.4 km
Ascend 93 m
Descend 105 m

 • Nhà 48 phố Hàng Ngang
 • Hoàng thành Thăng Long
 • Công viên Thủ Lệ
 • Đền Voi Phục
 • Bảo tàng Hà Nội
Details for Tour 4 in Hanoi

Why Visit Sights? Self-guided sightseeing tours are a free and safe alternative to bus tours. You can explore Hanoi at your own pace, any time! Also you are doing something good for your health by walking.

Share