Free Walking Sightseeing Tours in Yerevan, Armenia

Looking for a guided tour?

Here you can book guided sightseeing tours and other activities in Yerevan:

View guided sightseeing tours now *

Here you can find an overview of free self-guided walking sightseeing tours in Yerevan, Armenia. Click on a marker on the map to get started and view details about the tour. Underneath is an overview of the sightseeing tours with the names of the sights per tour. A total of 7 tours are available in Yerevan, Armenia.

Back to the list of cities in Armenia

Tour 1

Number of sights5 sights
Distance 8.7 km
Ascend 110 m
Descend 321 m

 • Katoghike Tsiranavor Church of Avan
 • Երևանի բուսաբանական այգի
 • Յոհաննես Լեփսիուս
 • Հաղթանակի զբոսայգի
 • Կասկադ
Tour details

Tour 2

Number of sights5 sights
Distance 8.0 km
Ascend 275 m
Descend 121 m

 • Հաղթանակի զբոսայգի
 • Մայր Հայաստան
 • Երևանի բուսաբանական այգի
 • Հայկի արձան
 • Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի
Tour details

Tour 3

Number of sights12 sights
Distance 7.9 km
Ascend 305 m
Descend 86 m

 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Կոմիտասի արձան
 • Վիլյամ Սարոյանի արձան
 • Hare on Bell on Portland Stone Piers
 • Կատու
 • Mujer Fumando un Cigarrillo
 • Գաֆեսջյանի արձանների պուրակ
 • Անտոն Չեխովի կիսանդրի
 • Կասկադ
 • Հաղթանակի զբոսայգի
 • Մայր Հայաստան
 • Երևանի բուսաբանական այգի
Tour details

Tour 4

Number of sights13 sights
Distance 5.6 km
Ascend 176 m
Descend 105 m

 • Ժամանակակից արվեստի թանգարան
 • Կոմիտասի արձան
 • Վիլյամ Սարոյանի արձան
 • Անտոն Չեխովի կիսանդրի
 • Կասկադ
 • Mujer Fumando un Cigarrillo
 • Կատու
 • Գաֆեսջյանի արձանների պուրակ
 • Hare on Bell on Portland Stone Piers
 • Երևանի Մատենադարան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Ավետիք Իսահակյան
 • Խաչատուր Աբովյանի արձան
Tour details

Tour 5

Number of sights5 sights
Distance 6.9 km
Ascend 102 m
Descend 162 m

 • Vernissage
 • Վարդան Մամիկոնյանի արձան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի
 • Շենգավիթ
Tour details

Tour 6

Number of sights10 sights
Distance 8.4 km
Ascend 440 m
Descend 129 m

 • Melody
 • Առնո Բաբաջանյանի արձան
 • Սուրբ կաթողիկե եկեղեցի
 • Սուրբ Աննա եկեղեցի
 • Ավետիք Իսահակյան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Երևանի Մատենադարան
 • Խաչատուր Աբովյանի արձան
 • Հայկի արձան
 • Կարեն Դեմիրճյան
Tour details

Tour 7

Number of sights15 sights
Distance 5.8 km
Ascend 72 m
Descend 88 m

 • Melody
 • Առնո Բաբաջանյանի արձան
 • Սուրբ Աննա եկեղեցի
 • Սուրբ կաթողիկե եկեղեցի
 • Եղիշե Չարենցի արձան
 • Վարդան Մամիկոնյանի արձան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Vernissage
 • Նելսոն Ստեփանյան
 • Գաբրիել Սունդուկյան
 • Ջրավաճառ տղան
 • Ալեքսանդր Մյասնիկյանի արձան
 • Երևանի պատմության թանգարան
 • Ջուբրան Խալիլի կիսանդրի
 • Կապույտ Մզկիթ
Tour details

Why Visit Sights? Self-guided sightseeing tours are a free and safe alternative to bus tours. You can explore Yerevan at your own pace, any time! Also you are doing something good for your health by walking.