Free Walking Sightseeing Tours in Yerevan, Armenia

Want a guided Free Walking Tour?

Here you can book guided Free Walking Tours in Yerevan:

Guided Free Walking Tours on GuruWalk*

Looking for a guided Sightseeing Tour?

Here you can book guided Sightseeing Tours and other activities in Yerevan:

Guided Sightseeing Tours on Viator*

Here you can find an overview of free self-guided walking sightseeing tours in Yerevan, Armenia. Click on a marker on the map to get started and view details about the tour. Underneath is an overview of the sightseeing tours with the names of the sights per tour. A total of 6 tours are available in Yerevan, Armenia.

List of cities in Armenia Individual sights in Yerevan

Tour 1

Show tour on map
Number of sights13 sights
Distance 4.1 km
Ascend 45 m
Descend 165 m

 • Մայր Հայաստան
 • Հաղթանակի զբոսայգի
 • Կասկադ
 • Անտոն Չեխովի կիսանդրի
 • «Տղամարդիկ» արձան
 • Մարտիրոս Սարյանի արձան
 • Կոմիտասի արձան
 • Վիլյամ Սարոյանի արձան
 • Hare on Bell on Portland Stone Piers
 • Կատու
 • Mujer Fumando un Cigarrillo
 • Գաֆեսջյանի արձանների պուրակ
 • Օղակաձև զբոսայգի
Details for Tour 1 in Yerevan

Tour 2

Show tour on map
Number of sights8 sights
Distance 2.6 km
Ascend 45 m
Descend 57 m

 • Vernissage
 • Հայաստանի Երգի Պետական Թատրոն
 • Վարդան Մամիկոնյանի արձան
 • Տարաս Շևչենկո
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Զորավար Անդրանիկի արձան
 • Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի
 • Հարություն Շմավոնյան
Details for Tour 2 in Yerevan

Tour 3

Show tour on map
Number of sights12 sights
Distance 4.4 km
Ascend 68 m
Descend 39 m

 • Երևանի պատմության թանգարան
 • Ջուբրան Խալիլի կիսանդրի
 • Ալեքսանդր Մյասնիկյանի արձան
 • Ջրավաճառ տղան
 • Գաբրիել Սունդուկյան
 • Նելսոն Ստեփանյան
 • Կապույտ Մզկիթ
 • Ժամանակակից արվեստի թանգարան
 • Կարաբալայի արձան
 • Անդրեյ Սախարովի հուշարձան
 • Եղիշե Չարենցի արձան
 • Օղակաձև զբոսայգի
Details for Tour 3 in Yerevan

Tour 4

Show tour on map
Number of sights8 sights
Distance 2.9 km
Ascend 90 m
Descend 32 m

 • Melody
 • Առնո Բաբաջանյանի արձան
 • Սուրբ կաթողիկե եկեղեցի
 • Սուրբ Աննա եկեղեցի
 • Ավետիք Իսահակյան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Երևանի Մատենադարան
 • Խաչատուր Աբովյանի արձան
Details for Tour 4 in Yerevan

Tour 5

Show tour on map
Number of sights15 sights
Distance 5.9 km
Ascend 162 m
Descend 108 m

 • Ժամանակակից արվեստի թանգարան
 • «Տղամարդիկ» արձան
 • Մարտիրոս Սարյանի արձան
 • Անտոն Չեխովի կիսանդրի
 • Կասկադ
 • Mujer Fumando un Cigarrillo
 • Կատու
 • Գաֆեսջյանի արձանների պուրակ
 • Hare on Bell on Portland Stone Piers
 • Վիլյամ Սարոյանի արձան
 • Կոմիտասի արձան
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Ավետիք Իսահակյան
 • Խաչատուր Աբովյանի արձան
 • Երևանի Մատենադարան
Details for Tour 5 in Yerevan

Tour 6

Show tour on map
Number of sights20 sights
Distance 8.4 km
Ascend 97 m
Descend 154 m

 • Եղիշե Չարենցի արձան
 • Սուրբ կաթողիկե եկեղեցի
 • Սուրբ Աննա եկեղեցի
 • Melody
 • Առնո Բաբաջանյանի արձան
 • Կարաբալայի արձան
 • Անդրեյ Սախարովի հուշարձան
 • Vernissage
 • Հայաստանի Երգի Պետական Թատրոն
 • Վարդան Մամիկոնյանի արձան
 • Տարաս Շևչենկո
 • Օղակաձև զբոսայգի
 • Գաբրիել Սունդուկյան
 • Ջրավաճառ տղան
 • Ալեքսանդր Մյասնիկյանի արձան
 • Ջուբրան Խալիլի կիսանդրի
 • Նելսոն Ստեփանյան
 • Կապույտ Մզկիթ
 • Երևանի պատմության թանգարան
 • Hrazdan Old bridge
Details for Tour 6 in Yerevan

Why Visit Sights? Self-guided sightseeing tours are a free and safe alternative to bus tours. You can explore Yerevan at your own pace, any time! Also you are doing something good for your health by walking.

Share