Details for your Walking Sightseeing Tour in Zielona Góra, Poland


Your chosen free self-guided walking sightseeing tour is located in Zielona Góra, Poland. It includes 9 sights and the tour has a length of 2125 meters. This results in an average distance of 236 meters between the sights. The map shows the route of the tour. Below is a list of attractions including their details.


Check out guided sightseeing tours in Zielona Góra here. *


Show all sightseeing tours in Zielona Góra, Poland

Sight 1: Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela
Photo: Mohylek
License: CC BY-SA 4.0

Description (PL): Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela – wzniesiony w Zielonej Górze z fundacji Georga Beuchelta i jego siostry Liddy. Beuchelt na jego budowę przeznaczył w testamencie 50 tys. marek. Pod budowę wybrano działkę przy al. Niepodległości należącą do Beucheltów. Kościół zbudowano dla parafii ewangelicko–augsburskiej.

Url: https://dolny-slask.org.pl/532476,Zielona_Gora,Kosciol_Najswietszego_Zbawiciela.html

Url_1: https://fotopolska.eu/57959,obiekt.html?map_z=18

Website: http://www.zbawiciel.zgora.pl/

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/wy3c4AIZyO_KroBN30KQtg

Description: https://youtu.be/TZN-GpPx7gc

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 318 meters / 4 minutes

Sight 2: Kościół ewangelicko-augsburski

Kościół ewangelicko-augsburski
Photo: Tb808
License: CC BY-SA 3.0

Description (PL): Ewangelicki Kościół Jezusowy – świątynia ewangelicko-augsburska przy Placu Bohaterów w Zielonej Górze, dawny staroluterański kościół Chrystusowy.

Url: https://dolny-slask.org.pl/524230,Zielona_Gora,Kosciol_Ewangelicko_Augsburski.html

Note: Time travel : https://bit.ly/2s6bQ3v Wnętrze kościoła : https://photos.app.goo.gl/Yhmiqm5YrPpukdKa7

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/e1uNutMXZWFB0jvGrKvXuQ

Description: https://fotopolska.eu/7676,obiekt.html?map_z=18

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 232 meters / 3 minutes

Sight 3: BWA

BWA
Photo: MOs810
License: CC BY-SA 4.0

Description (PL): Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze – galeria sztuki współczesnej założona w 1965 roku z inicjatywy okręgowego Związku Polskich Artystów Plastyków, działająca obecnie jako galeria miejska. Jej działalność została na krótko przerwana w 1981 roku, kiedy to uległa ona likwidacji z przyczyn politycznych.

Url: https://dolny-slask.org.pl/531868,Zielona_Gora,Galeria_BWA.html

Url_1: https://www.youtube.com/channel/UCVby9tRnxTkYExrl2F2MZ0Q

Website: http://www.bwazg.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/bwazielonagora

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/Zzy7ZRdHMnY_xhuT2R_bOg

Description: https://lubuskie.fotopolska.eu/66971,obiekt.html?map_z=19

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 136 meters / 2 minutes

Sight 4: Muzeum Ziemi Lubuskiej

Muzeum Ziemi Lubuskiej
Photo: Jordan Adamek
License: CC BY-SA 3.0

Description (PL): Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – gromadzi i chroni materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano nazwę „Ziemia Lubuska”. Ważnym zadaniem muzeum jest także upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu.

Url: https://dolny-slask.org.pl/537096,Zielona_Gora,Muzeum_Ziemi_Lubuskiej.html

Website: http://www.mzl.zgora.pl/

Description: https://lubuskie.fotopolska.eu/7719,obiekt.html?map_z=19

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 63 meters / 1 minutes

Sight 5: Kościół Polskokatolicki Najświętszej Maryi Królowej Polski

Kościół Polskokatolicki Najświętszej Maryi Królowej Polski
Photo: Mohylek
License: CC BY-SA 3.0

Description (PL): Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski w Zielonej Górze – świątynia Kościoła Polskokatolickiego w RP, znajdująca się na terenie diecezji wrocławskiej w dekanacie lubuskim. Jest to dawna kaplica staroluterańska przy placu dra Pieniężnego.

Url: https://dolny-slask.org.pl/532046,Zielona_Gora,Kosciol_Polskokatolicki.html

Note: Wnętrze https://images.mapillary.com/9nOW8xIoaNCHOr2QMgm1aA/thumb-2048.jpg

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/aiSdhP6C3WPGSTmb-7n5sw

Description: https://fotopolska.eu/Parafia_Polsko-Katolicka_pw.Matki_Bozej_Krolowej_Polski_Zielona_?map_z=18

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 414 meters / 5 minutes
arrow down foot steps 254 meters / 3 minutes

Sight 7: Pomnik Dobosza

Pomnik Dobosza
Photo: Dbaczkiewicz
License: CC BY-SA 4.0

Description (PL): Pomnik Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – pomnik wzniesiony w 2013 w Zielonej Górze. Poświęcony jest uczestnikom powstania wielkopolskiego, a także wszystkim dzieciom biorącym udział w walkach zbrojnych na przestrzeni wieków.

Url: https://polska-org.pl/5642320,Zielona_Gora,Pomnik_Dobosza.html

Website: https://tppwzgora.wixsite.com/1918/dobosz

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/jVkskEnDdKxfuNwdk_BLqg

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 265 meters / 3 minutes

Sight 8: Pomnik Kazimierza Lisowskiego

Pomnik Kazimierza Lisowskiego
Photo: Mrotka
License: Public domain

Description (PL): Kazimierz Lisowski – rzemieślnik, działacz narodowy.

Url: http://mapio.net/pic/p-22817288/

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/k0c0xU6_q-1nyqnJ14g0Bw

Wikipedia: Further details

arrow down foot steps 443 meters / 5 minutes

Sight 9: Otto Julius Bierbaum 1865-1910

Otto Julius Bierbaum  1865-1910
Photo: Félix Vallotton
License: Public domain

Description (EN): Otto Julius Bierbaum was a German writer.

Mapillary: https://www.mapillary.com/map/im/PNCmRNntcgfbU4bDJNGPZg

Wikipedia: Further detailsWhy Visit Sights?
Self-guided sightseeing tours are a free and safe alternative to bus tours. You can explore Zielona Góra at your own pace, any time! Also you are doing something good for your health by walking.