Free Walking Sightseeing Tours in Argavand, Armenia

Looking for a guided tour?

Here you can book guided sightseeing tours and other activities in Argavand:

View guided sightseeing tours now *

Here you can find an overview of free self-guided walking sightseeing tours in Argavand, Armenia. Click on a marker on the map to get started and view details about the tour. Underneath is an overview of the sightseeing tours with the names of the sights per tour. A total of 1 tour is available in Argavand, Armenia.

Back to the list of cities in Armenia

Tour 1

Number of sights11 sights
Distance 11.0 km
Ascend 223 m
Descend 95 m

 • Կարա-Կոյունլուների դամբարան (Արգավանդ)
 • Երևանի պատմության թանգարան
 • Ջուբրան Խալիլի կիսանդրի
 • Ալեքսանդր Մյասնիկյանի արձան
 • Ջրավաճառ տղան
 • Գաբրիել Սունդուկյան
 • Նելսոն Ստեփանյան
 • Կապույտ Մզկիթ
 • Ժամանակակից արվեստի թանգարան
 • Եղիշե Չարենցի արձան
 • Օղակաձև զբոսայգի
Tour details

Why Visit Sights? Self-guided sightseeing tours are a free and safe alternative to bus tours. You can explore Argavand at your own pace, any time! Also you are doing something good for your health by walking.